Serwis doków

Awaria?

Skorzystaj z telefonu alarmowego:

+48 664 195 400

Serwis i naprawa doków oraz ramp przeładunkowych

Sprawne rampy i doki przeładunkowe to podstawa dobrze funkcjonującego magazynu czy centrum dystrybucji. Dlatego wszelkie awarie lub nieprawidłowości powinny być możliwie szybko diagnozowane i usuwane.

Serwis doków i naprawa ramp przeładunkowych to specjalność Haiko. Firma od lat z sukcesami usuwa awarie systemów przeładunkowych w dużych i małych magazynach, centrach dystrybucji oraz halach przemysłowych. Usługi świadczone są doraźnie i w ramach stałej obsługi serwisowo-konserwacyjnej.

Obsługa doraźna systemów przeładunkowych

W przypadku usług doraźnych usuwane są awarie oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu szeroko rozumianych systemów przeładunkowych. Obsługa obejmuje systemy większości producentów krajowych i zagranicznych. W ramach oferty świadczone są:

  • naprawy doków przeładunkowych,
  • naprawy ramp przeładunkowych,
  • naprawy lub wymiany uszczelnień.

Naprawa jest każdorazowo poprzedzona pełną diagnostyką, co zapewnia usunięcie faktycznej usterki, a nie tylko jej symptomów. W zależności od specyfiki oraz zasięgu usterki oferowana jest naprawa systemu/części systemu lub jego wymiana.

Stały serwis doków i ramp przeładunkowych

Serwis jest także usługą świadczoną w ramach stałej obsługi serwisowo-konserwacyjnej. Dotyczy ona kompleksowego:

  • serwisu doków przeładunkowych,
  • serwisu ramp przeładunkowych.

Umowa serwisowa zapewnia wykonanie wszystkich niezbędnych prac konserwacyjnych, wraz z wymianą elementów systemu podlegających procesom zużywania się podczas pracy. Główną zaletą zawarcia umowy serwisowej z Haiko jest możliwość wczesnego wykrywania i przeciwdziałania potencjalnym awariom, co znacząco ogranicza czas ewentualnych przestojów i związane z tym koszty. Zakres umowy serwisowej określany jest indywidualnie, w zależności od faktycznych potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Obsługiwane są rampy i doki od większości wiodących światowych producentów do obiektów o różnym przeznaczeniu.

Serwis doków przeładunkowych i naprawa ramp – usługi od Haiko dla każdego

Niewątpliwym atutem usług serwisowych Haiko jest ich elastyczność, która w sposób bezpośredni przekłada się na cenę serwisu. Odpowiedni dobór czynności konserwacyjnych wykonywanych w ramach umowy serwisowej, a także ich optymalna częstość znacząco ograniczają koszty, jakie niesie za sobą regularny serwis. Jest to szczególnie ważne dla niewielkich przedsiębiorstw produkcyjnych, którym zależy na sprawności systemu przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów eksploatacyjnych na niskim poziomie.

Translate