Bramy garażowe

Bramy przemysłowe

Drzwi zewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

Slider

Pomiary elektryczne

pomiary elektrycznePomiary elektryczne to kontrole instalacji elektrycznej mające na celu zapewnienie jej sprawności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Pomiary elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. W przypadku instalacji już eksploatowanych pomiary wykonuje się w określonych przepisami interwałach czasowych, w przypadku nowych instalacji wyniki pomiarów mają decydujące znaczenie dla odbioru instalacji i jej dopuszczeniu do użytkowania.

Czasookres wykonywania pomiarów elektrycznych jest uzależniony od rodzaju pomieszczenia oraz rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej. W większości przypadków zaleca się przeprowadzanie pomiarów raz na rok lub raz na pięć lat. W ramach wykonywania pomiarów elektrycznych niektóre firmy wykonują również badania okresowe urządzeń piorunochronnych. Te ostatnie należy wykonywać nie rzadziej niż co pięć lat.

Pomiary elektryczne – Grodzisk Mazowiecki i okolice

Jesteśmy firmą działającą na terenie Grodziska Mazowieckiego i okolicznych miejscowości. Na potrzeby naszych Klientów – osób prywatnych oraz przedsiębiorstw – projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne, jednocześnie świadcząc kompleksowe usługi związane z ich pomiarami.

Nasza firma zatrudnia uprawnionych specjalistów, którzy wykonują pomiary instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami. Podejmujemy się przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji już eksploatowanych, jak również instalacji oddawanych do użytku. Klienci zlecający nam wykonanie instalacji elektrycznej mogą liczyć na kompleksową obsługę, w ramach której przygotujemy projekt instalacji, wykonamy usługę montażu, a po jej zakończeniu przeprowadzimy niezbędne pomiary elektryczne umożliwiające bezpieczne oddanie instalacji do użytku.

Jakie pomiary elektryczne wykonujemy?

Jako specjaliści w swojej dziedzinie podejmujemy się badań technicznych instalacji elektrycznych każdego typu – od instalacji eksploatowanych w obiektach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, przez instalacje elektryczne wykonywane na potrzeby obiektów handlowych i handlowo-usługowych, aż po instalacje przemysłowe. Wszystkie pomiary wykonujemy rzetelnie, a każde badanie podsumowujemy w raporcie.

Translate